Universal mirrors

Universal mirrors

Black hugged White one day and since then the world has also Grey. Someone was wearing blue that day, they say, so Yellow had to join to warm the way. Now we bay in sunrays, enjoy rainy days, feel and conceal, knowing that there is light in the night.
In a black and white circle of unwritten laws, all comes and goes, while we bounce between transformed universes and reality.
The equilibrium of forces makes all seem natural. The rivers flow, clouds fly out of your window and mirrors of your inner self grow outside like green grass.
There is always a mirror out there bouncing back your echo. You just don’t know where it is right now, nor when it will complete the circle. Naturally, everything happens while witnesses are observing silently meaningless puzzle pieces, torn up from parallel words.
Cosmic laws were here from the beginning and will be here after our end. They ignore your fears, override your plans and dance in front of you in their transparent costumes, but to resist them is nonsense. Instead see how the wrinkles of our reality mask are guiding your senses.
The glitter of a child eyes when kissing his mother, your smile this morning, a sparrow song, bring tears of joy in one woman eyes, one kiss on your lips, one peaceful song to a humming world.

Oglinzile universului

Negrul a îmbrățișat Albul într-o zi și de atunci în lume există Gri. Se spune că cineva purta albastru în ziua aceea, așadar Galbenul a fost nevoit să se alăture pentru a încălzi calea. Astăzi ne scăldăm în raze de soare, ne plac zilele ploioase, simțim și ne ascundem, știind că în noapte există lumină.
Într-un cerc alb – negru al legilor nescrise, toate vin și trec, în timp ce noi sărim printre universuri transformate și realitate.
Echilibrul forțelor face ca totul să pară natural. Râurile curg, norii zboară la fereastra ta și oglinzi ale Eului tău interior cresc în exterior precum iarba verde.
Există întotdeauna în afara noastră o oglindă care trimite înapoi ecoul tău. Doar că nu știi unde se află acum, nici când va închide cercul. În mod natural, totul se întamplă în timp ce martorii observă în tăcere piese de puzzle lipsite de însemnătate, rupte din lumi paralele.
Legile cosmice au fost aici de la începuturi și vor fi aici după sfârșitul nostru. Îți ignoră fricile, se suprapun planurilor tale și dansează în fața ta în costumele lor transparente, dar să li te opui este un nonsens. În schimb, vezi cum ridurile realității noastre îți ghidează simțurile.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.