The route to Atria

Heartbeat by heartbeat. We started building a conceptual room to shape an unwritten story. A song line knocked on the door.
Patience and Love – on the same scene. One seen in the details, one in the essence. Embraced, to evolve.
In the rhythm of passion. Fire vibrations born from inside, burned the intimate space of a classical retrospective. We drew orange feelings.
Painted rainbows swapped the windows. Vibrant signatures emerged from the walls and started their walk to our eye level. During rainy days.
The shadow of an elegant simplicity came to light. Found at the crossroad between a distant memory and a future thought, it is searching for happiness – in perpetuum.
Whenever returned to it, our soul makes room for an instant blink of joy. A fuzzy vision was metamorphosed into a sharp focused witness of a high spirit.
On the horizonless highways, driving lives are guided by the traffic signs. Caught in a ping-pong game of randomness, you look outside the window, searching for a clue, for a house or for the red light to your room. The architect, specialized in interior design, is already there, always waiting for you.

Drumul către Atria

Bătaie cu bătaie de inimă. Am început să construim o cameră conceptuală pentru a da formă unei povești nescrise.
Răbdarea și Iubirea – pe aceeași scenă. Una văzută în detalii, una în esență. Îmbrățișate, pentru a evolua.
În ritmul pasiunii. Vibrații de foc născute din interior, au ars spațiul intim al unei retrospecții clasice. Noi am desenat sentimente portocalii.
Curcubee pictate au luat locul geamurilor. Semnături vibrante au apărut din pereți și au început să meargă către nivelul ochilor noștri. În timpul zilelor ploioase.
Umbra unei elegante simplități a ieșit la lumină. Întâlnită la intersecția dintre o veche amintire și un viitor gând, caută fericirea – perpetuu.
Oricând este întors la ea, sufletul nostru își face loc pentru o clipire instantă de plăcere. O viziune vagă s-a metamorfozat într-un martor clar-precis al unui spirit plin de viață.
Pe autostrăzi lipsite de orizont, viețile care conduc sunt ghidate de semnele de circulație. Prins într-un joc de ping-pong al întâmplării, te uiți afară pe fereastră, căutând un indiciu, o casă sau lumina roșie către camera ta. Arhitectul, specializat in design interior, este deja acolo, așteptându-te intotdeauna pe tine.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.