Quentin Val – De profundis

Quentin Val – a complex Romanian musician, who plays piano since three years old, released last year the album “De profundis”.
The photo series we are now presenting is the of result of a 2017 short walk on Bucharest’s main boulevards, Calea Victoriei.

Quentin Val – as Cosmin Hopârtean calls himself on the artistic scene – is composing music for 15 years in Brussels, where he is also the Art Director of Romanian Cultural Center.

He has a strong connection with classical music, graduating The Academy and The Conservatory of Brussels, combining it on his last album in a unique way with rap and rock styles.

Although less known in Romania, Quentin came back last year to work with musicians from Bucharest and he received immediately their appreciation. It is worth mentioning that the artist started singing 8 years ago in French language, the main language he grew up with, but also in the native one, Romanian. More recently, he is experimenting with the diversity of English language accent styles, which you can hear on his new album, ” De profundis”.

Attracted by culture from a small age, Quentin brings us now a fresh air of classical music.

Quentin Val – așa cum își spune Cosmin Hopârtean pe scena artistică – compune de 15 ani la Bruxelles, acolo unde este și Director artistic la Centrul Cultural Român.

Acesta și-a creat o strânsă legătură cu muzica clasică, absolvind academia și conservatorul la Bruxelles, iar pe ultimul său album reușește să o îmbine într-un mod original cu rapp-ul și rock-ul.

Deși puțin cunoscut în România, Quentin a revenit anul trecut pentru a lucra alături de muzicieni din București și a primit pe loc aprecierea acestora. De menționat că artistul a început să și cânte acum 8 ani în limba franceză, limba principală cu care a crescut, dar și în cea nativă, românească. Mai nou, experimentează cu diversele tipuri de accent ale limbii engleze, pe care le puteți auzi pe noul său album, “De profundis”.

Atras de cultură încă de mic, Quentin ne aduce acum un aer proaspăt al muzicii clasice.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.